Mortaiseuse CNC 3 axes course maxi 300 mm Ø 700 mm
Mortaiseuse CNC 1 axe course maxi 220 mm

mortaisage clavetage mortaisage
mortaisage rainure de clavette mortaise clavetage